Gelişim Raporları

I. ve II. Dönem sonunda her öğrenciye okul psikoloğu, sınıf ve branş öğretmenleri iş birliği ile hazırlanan gelişim raporu verilir Her proje sonunda öğrencilerimiz proje boyunca gösterdiği gelişimi ve yaptıkları çalışmaları kendilerine verilen özel sürede aileleri ile paylaşma imkanı bulur. Program içerisinde İngilizce sunum da yer alır.. Hazırlanan rapor ile öğrencilerin bilişsel, sosyal-duygusal, psiko motor, dil gelişimi, öz bakım becerileri, İngilizce, müzik ve jimnastik alanlarında gelişim takibini yapmak mümkün olmaktadır.

Bilişsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim gibi alanlarda elde edilen, bilgi, beceri, davranış gibi kazanımların gelişim ivmesinin görülmesi açısından önemli olan gelişim raporları, okul öncesi eğitim faaliyetlerinin tamamını kapsar. Gelişimsel kontrol listeleri, dönemsel olarak oluşturulan portfolyolar, davranış değerlendirme ve bilgilendirme, sınıf gözlemlerinden elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan gelişim raporları, öğrenme sürecinin çocuğun gelişimine olan etkisini ortaya koyması açısından ailelere önemli bir yol göstericidir. Eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve öğrenci merkezli bir şekilde planlanması için önemli bilgiler sağladığından eğitimciler için de oldukça önemlidir.


Copyright © 2016 | Wonderland