Veli Oryantasyonu

Her yıl Eylül ayı içerisinde tüm öğretmenler plan, program ve hedeflerini veliler ile tanışma toplantısı eşliğinde paylaşırlar. Okul kurucumuz ve psikolog müdürümüz velilerin sorularını yanıtlarlar. Kurum ve veli arasındaki iletişimi güçlendiren Aile El Kitapçığı/Akademik Takvim/Sınıf Zaman Çizelgesi bilgilendirme yapılarak velilere verilir.
Çocukların okula başlangıçlarında onların yanında durabilmek ve bu süreci rahatlıkla atlatmalarına destek olmak anne babaların görevidir. Çocukların ve velilerimizin okul dönemine alışmasına yardımcı olmak amacıyla her yıl velilerimize yönelik toplantı yapılmaktadır. Toplantılarda uzman tarafından okula uyum sürecine nasıl yaklaşılması gerektiği, çocuğun motivasyonuyla ilgili bilgi ve deneyimler paylaşılır.

Copyright © 2016 | Wonderland