İngilizce

Değişen dünyada küreselleşmenin, bir yakınlaşma ve tanıma olgusu haline gelmesiyle, uluslararası iletişim kurabilme ve anlaşma önemli bir ihtiyaç halini almıştır. Dünyanın pek çok yerinde konuşulan dilin İngilizce olması, ebeveynlerin çocukları için İngilizce öğrenme isteğini arttırmış ve öğretim yaygınlığını daha erken yaşlara çekmiştir. Dil ediniminin en yoğun, en aktif ve en uzun vadeli olduğu süreç okul öncesi dönemi de kapsamaktadır.

0-6 yaş çocuklarda dil öğrenme kendiliğinden gelişen bir süreçtir. Yetişkinlerin ya da gençlerin aksine, bilinçli bir öğrenme olmadan da dil öğrenmeye isteklidirler. Çünkü çocuklar, özel bir durumları söz konusu değilse, konuşulanları duyma, tekrarlama/taklit etme ve kuralları kendi kendilerine algılama yeteneğine sahiptirler. Küçük yaşlarda ikinci bir dili öğrenmeye başlayan çocuklar, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde üçüncü, dördüncü dili öğrenmeye çalıştıklarında aynı doğal öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Bu sayede, sadece ana dilini bilen bir çocuğa oranla yeni dil öğrenme yetenekleri daha gelişmiş olur. İngilizce eğitiminde en önemli hedefimiz çocuklarımızın yeni tanıştıkları yabancı dil olan İngilizceyi basit, eğlenceli, seviyelerine uygun, konuşma ve dinlemenin ağırlıkta olduğu aktivitelerle sevdirmek ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktır. Oyunlar, hareketlerle tamamlanan şarkılar, basit ve tekrarlara dayanan hikâyeler çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkaran tiyatral faaliyetler, iletişimsel değerleri yüksek olan ve her gün tekrarlanan konuşma aktiviteleri neşeli bir sınıf ortamında uygulanmaktadır. Türk ve anadili İngilizce olan öğretmenimizle yaptığımız yoğunlaştırılmış İngilizce programımızda temel hedef çocuklarımıza yabancı dili sevdirmek, lisana karşı merak uyandırmaktır.


Copyright © 2016 | Wonderland