Müzik

Müzik derslerimizle ezberden uzak müzik kültürümüzden özgün ürünlerle çocuklarımızın müzikal yeteneklerini ve müzik kültürlerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Eğitim programımızın içinde yer alan müzik çalışmaları, çocuk şarkıları söyleme, çeşitli müzik türlerini dinleme, müzik aletlerini tanımanın yanı sıra Orff metodunu temel alan bir programdır. Orff metodu, 1930’larda Münih’te kurulan Günther okulunda atılmaya başlanmış, bu okulda çocuklarla yapılan müzik ve hareket eğitimi çalışmalarının ürünü olarak “Çocuklar İçin Müzik” adlı beş ciltlik kitap serisi yayımlanmıştır. Bu kitapların yayımlanmasından sonra “Orff Schulwerk” yirminci yüzyılın yükselen müzik pedagojisi sistemlerinden biri haline gelmiştir. Orff ve Keetman’ın fikirlerinin ve çalışmalarının temelini oluşturan istek; tüm insanların müzik, konuşma, dans ve bu üçünün birleşiminden ortaya çıkan ritim duygusunu hissetmesi ve bu yolla kişilerin içlerindeki yaratıcı gücün ortaya çıkmasıdır. Bu yaratım sonucu ortaya çıkacak ürünler bireylerin kişilik gelişimine katkı sağlayacağı gibi, sosyal ve iletişim becerilerini de geliştirecektir. Bu eğitim anlayışında geleneksel çalgı veya dans öğretiminden farklı olarak her seviyede ve yetenekteki kişiler, bir grup içerisinde etkileşimli bir yaratıcılık ve kendini ifade etme süreci yaşarlar. Temelde sosyal bir varlık olan insan için grup çalışması yoluyla öğrenme çok daha kolaydır. Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun çeşitli müzik aletlerini kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eder. Bu metodun süreçlerinde beynin duygusal olan sağ bölümü ile bilişsel olan sol tarafı birlikte kullanıldığı için öğrenme süreci de daha hızlı olur. Orff yaklaşımı her yaştaki insan için uygundur. Dünyada on sekiz aylık bebeklerden huzur evindeki yaşlılara kadar pek çok farklı yaş grubu ile çalışma örnekleri mevcuttur.


Copyright © 2016 | Wonderland