Sanat Etkinlikleri

Çocuklar kendilerini ifade ettikleri ölçüde gelişirler. Bu nedenle, sanat etkinlikleri çocuğun kendini geliştirmesine büyük imkan tanır. Sanat, çocuğun kendini ifade etme becerisini, yaratıcılık zevkin ve estetik duygusunu geliştirir; ses ve dil gelişimi ile bilimsel gelişim ve soyut düşünmeye katkıda bulunur. Sanatla ilgilenmek çocuğun okul başarısına da olumlu yansır. Kendini iyi ve mutlu hisseden çocuk okulla ilgili işlerde de ilerleme gösterir.

Çocuklar kişiliklerini oluştururken kendileri hakkında ipucu toplamaya ihtiyaç duyarlar. Sanatla ilgilenen çocuklar, kendilerini daha iyi tanır, böylece kişiliklerini daha sağlam olarak geliştirebilirler. Yaratıcı düşünen, hayal gücünü zorlayan, düşündüğünü çeşitli yöntem ve tekniklerle bir bütün içinde görselleştirebilen, olay ve olgulara estetik bir şekilde yaklaşarak değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir.

Copyright © 2016 | Wonderland