Yaratıcı Drama

Çocuğun içsel potansiyeli özgür ve sevgi dolu çevresel koşullarda, aktif yaşantıları sayesinde gelişir. Çocuk başkalarının yaşadığı ya da anlattıkları ile değil, kendi yaşantıları ile ilgili anlamlı bilgiler sağlayabilir. Anlamlı olan bu bilgiler ise, davranışa yansır ve daha kalıcıdır. Yaratıcı drama, küçük çocukların oyunlarında görülen katılımcının sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır. Yaratıcı drama, bir grup etkinliğidir. Öğrenme sürecine çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için, duyularını, düş gücünü, imgeleme yetisini devreye sokar. Hayal gücü, zihinsel canlandırma olayıdır. Çocuk, gerçekte görülmeyen bir varlığı, nesneyi hayal etme yoluyla zihinsel işlemler yaparak onu hissetmeye, ona dokunmaya, tadını almaya, koklamaya çalışır. Bu durum zihinsel egzersiz yapma olayıdır. Çocuklar drama etkinlikleri sırasında kendilerine sunulan günlük yaşamları ile ilgili problemleri farklı şekillerde yeniden yaşarlar. Böylece problem çözme becerileri desteklendiği gibi olaylara farklı bakış açılan geliştirmesi sağlanmaktadır.

Okul öncesi çocuğun kişilik gelişiminin büyük oranda tamamlandığı bir dönemdir. Bu sürecin sağlıklı ve etkin öğrenme metotları ile geçirilmesi yaratıcı, sorgulayan, kendine güvenen ve erdemli bireylerin yetişmesini doğrudan etkileyecektir. İşte bu gerekçelerden yola çıkarak yaratıcı dramaya, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye programlarımız içerisinde ayrı bir yer vermekteyiz. Hem günlük rutin eğitim programımızda hem de konunun uzmanı öğretmenimizle haftanın belirli günlerinde özel çalışmalar yapmaktayız.


Copyright © 2016 | Wonderland