Gems

Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir. Bu programda öğrencilerin ilgisini çeken konular ele alınır, öğrencilerin aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleşir. Öğrencilerin işbirliği yaparak öğrenme süreçlerini geliştirmelerini hedefler. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

GEMS etkinlikleri eylemle başlar. Öğrenciler konuyla tanıştıktan ve konuyu anlamaya çalışarak soru sorar ve konuyu tartışırlar. Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini sağlar. Öğrenciler, bu yöntemi gerçekleştirerek anlamaları gereken kavramlara sorularıyla yöneleceklerdir. GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına da olanak tanımaktadır ve öğretmen klavuzları bu süreci destekleyip vurgulayan yöntemler içerir. Öğrenciler, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha iyi modeller oluşturacaktır. Bu gözetimli keşif yöntemi kısıtlı ders süresi içinde kavramları öğretmeniz ve işlem becerileri edindirmeniz için pratik bir yöntemdir.


Copyright © 2016 | Wonderland