High Scope

Bu yöntemin esasına göre çocuğun gelişimi rastlantısal değildir. Gelişim sadece dış güdülemeden gelmez, bu her şeyden önce çocuğun içindeki bir buyruktan gelir ki; biz buna maturation yani olgunlaşma diyoruz. Yani bir çocuk bir daha asla bulamayacağımız “ müthiş bir öğrenme aşkıyla ” doğar. Burada önemli olan bu aşkı yok etmeden her gelişim aşamasında çocuğun belli yetenek ve becerilerini geliştirmesine fırsat vermek ve desteklemektir. High Scope yönteminde çocuk kendi kendini geliştirir çünkü geleneksel eğitimde olduğu gibi çocuğa daima öğretim amacıyla yaklaşılmaz, aksine kendini gerçekleştirmesine, keşfetmesine imkân sağlayan uygun ortamlar sunulur. Öğretmen burada yol göstericidir.

High Scope yaklaşımında, çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma becerilerinin geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin, özgüven ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir. Küçük bir çocuğun bile, farklı durumları başkalarından değil, kendi deneyimleri sonucunda öğrenebileceği kabul edilir. Bu planlı sistematik yaklaşım içinde çocuğun geniş özgürlükleri vardır. High Scope’da öğrenme sürecine önem verildiği gibi, süreç sonucunda ortaya çıkan sonuçlara da önem verilerek, değerlendirilir. High Scope yaklaşımında kaliteli bir eğitimin sağlanabilmesi için çocukların gelişim aşamalarını temel alan bir müfredatın uygulanması gerektiği düşünülmüştür. Bu müfredat bilimsel bir kurama, araştırmalara ve uygulamalara dayanmıştır.


Copyright © 2016 | Wonderland