Multiple Intelligence

Zekânın gelişimi gerek bireysel gerekse bireyler arasında çok çeşitlilik gösterir. Tüm zekâlar dinamiktir.Zekâların hepsi eşit değere sahiptir. Tüm zekâlar öğretilebilir, beslenir ve güçlendirilebilir. Her çocuk farklı yollarla, farklı kanallar kullanarak, farklı oranlarla ve farklı nedenlerle öğrenir. Daha güçlü olan zekâlar zayıf olanları uyandırmak ve güçlendirmek için kullanılabilir.

Çok Yönlü Zekâ Teorisinde Howard Gardner ( 1983 ) yedi farklı zekâdan söz etmektedir.
  • Sözel / Linguistik ( dile ait ) Müzikal / Ritmik Zekâ: Dili kullanma ve iletişim kurma yeteneği. Sözsüz sesleri kullanma ve tanıma yeteneği: Beste, ritim ve tonsal örüntüler.
  •  Mantıksal / Matematiksel Zekâ: Mantıksal ve sayısal örüntüleri kavrayabilme farklılıkları ayırt edebilme ve uzun muhakeme zincirlerinin üstesinden gelebilme yeteneği.
  • Görsel / Uzaysal Zekâ: Zihinsel modelleri kavrayabilme, uzaysal olarak maniple edebilme ve en küçük ayrıntılarına kadar çizebilme yeteneği.
  • Vücutsal / Kinestetik Zekâ: Kişinin vücudunu ya da vücudunun bir parçasını problem çözmede ve iletişim kurmada kullanabilme yeteneği.
  • Kişiler arası Zekâ: Empati kurabilme ve diğerlerinin duygu ve düşüncelerini kolayca anlayabilme yeteneği.
  • Kişisel Zekâ: Kişinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini bilme ve içinde bulunduğu duygulara duyarlı olabilme yeteneği.
  • Doğa Zekâsı: Çevreye özen ve dikkat gösterme, doğaya ve yaşayan canlılara duyarlı olma yeteneği.


Copyright © 2016 | Wonderland