Kurum Çalışanlarına Yönelik Çalışmalar

Kurum çalışanlarına yönelik hizmetin temel amacı; kullanılan objektif ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle, hem mevcut çalışanların gelişim ya da yedekleme amaçlı olarak doğru değerlendirilebilmesi; hem de kurumun beklentilerine uygun olarak, pozisyonun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Psikoloğumuz tarafından kurum çalışanlarına belirli dönemlerde iletişim becerileri, motivasyon ve takım çalışması konularında seminerler planlanır. Yıl boyunca öğretmenlerimiz ile birlikte rehberlik çalışmaları yürütülür.

Psikoloğumuzun belli rutin dönemlerde öğretmenlerimizle bir araya gelerek, çocukların grup içerisindeki durum ve davranışlarını konu alan görüşmeler gerçekleştirirler. Bu görüşmelerde, öğretmenlerimiz ve psikoloğumuz çocuklarımızın sorunları ile ilgili ortak çözüm yolları geliştirirler. Aynı zamanda öğretmenlerimizin okul içerisindeki durum ve motivasyonları açısından gelişimleri, çeşitli çalışmalarla desteklenerek geliştirilir.

Copyright © 2016 | Wonderland