Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Okulumuzda bulunan uzman psikoloğumuz tarafından her yaş grubuna rehberlik dersi verilir. Psikoloğumuz sınıf içi gözlemlerde bulunur ve ihtiyaca yönelik olarak öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yapar. Yapılan çalışmalar ile ilgili ailelere belirli dönem aralıklarında bilgi verilir. Okul öncesi dönem, çocuğun gelişiminde çok hızlı değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Bilişsel ve sosyal becerilerin temeli de bu dönemde atılır.

Çocuğun genel becerilerinde, dikkatinde, belleğinde ve kendini kontrol becerilerinde de önemli ilerlemeler olur. Uzman psikoloğumuz, çocukların normal veya farklı davranışlarını sınıf içinde ve arkadaşlarıyla olan iletişiminde gözlemleyerek araştıran, inceleyen, sorunların giderilmesi için çözüm yolları önererek velileri ve çocuğunuzu doğru şekilde yönlendirir. Kendi öz beceri ve öz güvenini kazanarak, kendi kendini yönetebilen, atılgan, kendi başına karar verip sorumluluğunu üstlenebilen çocuk ve yarının gençlerini topluma kazandırmak bizim için çok önemlidir.


Copyright © 2016 | Wonderland