Velilere Yönelik Çalışmalar

Tam zamanlı olarak bulunan uzman psikoloğumuz ile çocuklarımızın ruhsal gelişim takiplerinin yanında, velilerimizle de sürekli olarak diyalog halinde bulunarak çocuğun hem okulda hem de okul dışında olan durumunu velimizle birlikte görüşerek, sonuçları değerlendiririz. Eğitim yılının belirli dönemlerinde yapılan bireysel aile görüşmelerinin yanı sıra ihtiyaca yönelik aile görüşmeleri için velilerimiz randevu talebinde bulunabilirler.

Çocuğun içinde yaşadığı aile ortamı, ebeveynleri, içinde bulunduğu sosyal grup çocuğu tanımak için önemlidir. Bu nedenle, grup içi gözlemleri, öğretmeni ile konsültasyon çalışmalarının dışında da veli görüşmeleri yapılır. Velilerimize yönelik okul öncesi dönemde çocukların gelişim özellikleri, yaşanabilecek ve çözüm yollarına ilişkin seminerlerimiz düzenlenir. Öğrenim süreci içinde, çocuğun okula başladığı ilk günden itibaren yapılan okula uyumu, beceri gelişimi, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yanları gibi gözlemler yapılır. Gözlem sonucunda edinilen bilgiler, velilerle yapılan bireysel görüşmelerde ve veli toplantısında değerlendirilir. Velinin çocuğu ile ilgili sorun veya yetersizlik yaşadığı alanlarda veli ile birlikte çalışmalar yapılır.


Copyright © 2016 | Wonderland